Zakończenie akcji „Serce, sercu”

Już po raz drugi uczniowie naszej szkoły przed Świętami Bożego Narodzenia, pod opieką koordynatorów: Elżbiety Jasińskiej – Siemieniako oraz Sylwii Tokarczyk wzięli udział w akcji charytatywnej „Serce, sercu” organizowanej przez Fundację Sądecką. Uroczyste zakończenie akcji w Szkole Podstawowej w Bereście odbyło się 6 marca bieżącego roku szkolnego. Podczas szkolnego apelu zorganizowanego na tę okoliczność, Dyrektor Fundacji Sądeckiej, Pan Przemysław Bawołek osobiście gratulował i wręczał dyplomy wolontariuszom z klas siódmych i ósmych.