OPIS PROJEKTU

Kolejnym projektem realizowanym przez klasy 1-3 jest IV edycja Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”. 

Tegoroczna edycja pod hasłem „Podróżowanie przez czytanie” stanie się świetną zabawą i pretekstem, aby poprzez czytanie pogłębić wiedzę na temat wybranych krajów na kuli ziemskiej – ich tradycji i historii. To także okazja do poznania bogactwa i różnorodności kultury narodów na całym świecie.  

Projekt realizuje  opublikowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/23 (wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji; działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy; podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych).

Cele projektu:

– Rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej.

– Rozwijanie aktywności czytelniczej.

– Doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania.

– Zachęcanie rodziców do czytania dzieciom.

– Pogłębianie wiedzy na temat wybranych krajów na kuli ziemskiej, ich piękna, różnorodności, kultury i tradycji.

– Integracja zespołu klasowego.

– Współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.

Projekt będzie realizowany od 3.10.2022 r. do 31.05.2023 r. w trzech modułach:

– Podróże po Polsce.

– Podróże po Europie.

– Podróże po świecie.