Potwierdzenie woli

Informuję, że od dnia 08 kwietnia do 12 kwietnia 2024 roku należy złożyć potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do Gminnego Przedszkola Bereściańskie Smyki w Bereście w postaci pisemnego oświadczenia do sekretariatu szkoły.