OPIS PROJEKTU

„BohaterON w Twojej Szkole” to działania skierowane do placówek oświatowych i instytucji związanych z edukacją dzieci i młodzieży. Misją projektu jest tworzenie i przekazywanie wiedzy historycznej – szczególnie tej dotyczącej Powstania Warszawskiego – w atrakcyjnej dla młodych ludzi formie oraz nowoczesna edukacja patriotyczna.

Do zadań koordynatora projektu należy przeprowadzenie lekcji tematycznych oraz wspólne z uczniami pokazanie, że pamięć o Powstańcach Warszawskich jest wiecznie żywa.

Cele projektu:

–  Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości uczniów na temat Powstania Warszawskiego za sprawą przeprowadzonych lekcji tematycznych.

– Stworzenie wirtualnego miejsca pamięci o Powstańcach i Powstaniu Warszawskim poprzez umieszczenie przez uczestników Projektu dedykowanych wpisów na portalu www.dumnizpowstańców.pl.

Uczestnikami projektu są uczniowie klas 6 – 7, termin realizacji – 31 października.