Wyjście na cmentarz – modlitwa za zmarłych


Dnia 25 października 2019 roku przedszkolaki brały udział w akcji „Szkoła Pamięta” zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jej celem było upamiętnianie ważnych postaci i wydarzeń oraz uwrażliwianie młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o zmarłych.