Wniosek o dofinansowanie na Laboratorium Przyszłości złożony

W listopadzie 2021 r. dyrektor Szkoły Podstawowej w Bereście złożono wniosek o sfinansowanie zakupu nowoczesnych narzędzi wspierających odkrywanie talentów i rozwijanie kompetencji przyszłości – takich jak współpraca, interdyscyplinarność, kreatywność i rozwiązywanie problemów. Program realizuje jeden z postulatów „Polskiego Ładu” i jest finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dzięki Laboratorium Przyszłości, od 1 września 2022 roku w Szkole Podstawowej w Bereście będą do dyspozycji uczniów: drukarka 3D, mikroportery z akcesoriami, sprzęt do nagrań, stacje lutujące.

Co najmniej 60% wsparcia planowane jest wykorzystać do końca 2021roku, a kolejne 40% w 2022 roku.

Więcej informacji można uzyskać wchodząc na stronę gov.pl/laboratorium oraz oglądając film

Jak wnioskować o wsparcie finansowe w ramach Laboratoriów Przyszłości?