Sposób organizacji pracy zdalnej w Gminnym Przedszkolu Bereściańskie Smyki w Bereście

Od dnia 14.04.2020 r. podstawa programowa wychowania przedszkolnego będzie realizowana przez nauczycieli w formie pracy zdalnej. W związku z powyższym na stronie internetowej http://szkolaberest.edu.pl  należy otworzyć zakładkę Gminne Przedszkole -> Praca zdalna. Następnie każdy rodzic wybiera odpowiednią grupę, do której należy jego dziecko. W taj zakładce wychowawcy i nauczyciele umieszczają dla Państwa dzieci gotowe materiały do ćwiczeń, odnośniki do kart pracy, propozycje zabaw, prac plastycznych, linki do filmów, prezentacji multimedialnych związanych z realizowana tematyką (z podziałem na poszczególne dni).

Prosimy o informacje zwrotną w formie zdjęć wykonywanych zabaw, ćwiczeń, prac plastycznych. Każdy rodzic przesyła taką informację do wychowawcy na poniższego emaila:

murbanek@szkolaberest.edu.pl – Grupa Starszaków do pani Moniki Urbanek

akrol@szkolaberest.edu.pl – Grupa Średniaków do pani Anny Król

rkasprzyk@szkolaberest.edu.pl – Grupa Maluchów do pani Renaty Kasprzyk

Proszę pamiętać, że podstawową formą aktywności dzieci  w wieku przedszkolnym jest zabawa. Pozwólcie dzieciom na swobodną zabawę, z wykorzystaniem materiałów codziennego użytku i dostępnych materiałów. Niech dzieci wspólnie z rodzicami wykonują codzienne czynności w domu, niech uczą się samodzielności, rozwijają umiejętności samoobsługowe. Wykorzystajcie ich naturalną ciekawość świata i kreatywność do rozwijania zainteresowań. Każda chwila spędzona z dzieckiem – wspólne zabawy, gry planszowe, porządki domowe, gotowanie itp. – jest jednocześnie okazją do nauki i zdobywania nowych doświadczeń.

Obecny okres czasu jest trudny dla nas dorosłych, ale bardzo trudny dla dzieci. Musimy pamiętać, że dziecko bawi się, uczy i prawidłowo rozwija w warunkach, kiedy ma zapewnione poczucie bezpieczeństwa.