REKRUTACJA

Ogłoszenie

Rekrutacja  do Gminnego Przedszkola w Bereście oraz do Szkoły Podstawowej w Bereście przebiega w sposób ciągły tj. karty zgłoszenia można składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Bereście  lub mogą być przekazane drogą elektroniczną (skany) na adres e-mail szkoły spberest@op.pl  do dnia 20 marca 2020r.  do godz. 15.00

W przypadku wysłania zgłoszenia drogą elektroniczną oryginał należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do czasu zakończenia prac komisji rekrutacyjnej tj.  do dnia 27 marca 2020r. 

                                                                                    Dyrektor

                                                                           Aleksandra Radziak