Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Od 2 marca 2020 r. rozpoczyna się rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do Gminnego Przedszkola Bereściańskie Smyki w Bereście oraz do klasy I Szkoły Podstawowej w Bereście. Karty zapisu można pobrać w sekretariacie szkoły, u wychowawców w przedszkolu oraz na stronie www.szkolaberest.edu.pl/rekrutacja-do-przedszkola/ oraz na stronie www.szkolaberest.edu.pl/rekrutacja-do-klasy-i/
Karty należy składać do 20 marca do godz. 15:00 do sekretariatu szkoły.