Realizacja programu „Ognik”

Dnia 6 lutego uczniowie klas 1-6 wzięli udział w warsztatach związanych z przygotowaniami do Szkolnego Dnia Zdrowia i Profilaktyki. Specjalnie przeszkoleni funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu przekazywali dzieciom wiedzę oraz informacje dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa (udzielanie pierwszej pomocy, zasady wzywania pomocy, telefony alarmowe, właściwe zachowanie w sytuacjach trudnych, w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia itp.) w ramach programu „Ognik”.
Uczniowie zdobyli bardzo potrzebną i praktyczną wiedzę.
Serdecznie dziękujemy Państwowej Straży Pożarnej za poświęcony czas.