Projekt „Piątka za segregację”

Spotkanie z Panem Tomaszem Szczotką reprezentującym Polski Klub Ekologiczny Projekt „Piątka za segregację”