Próbna ewakuacja

Dnia 29 września 2021r. odbyła się w naszej szkole próbna ewakuacja budynku przeprowadzona przez druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Bereście. Celem tej akcji jest przygotowanie uczniów i pracowników szkoły do sytuacji awaryjnych – prawidłowego reagowania, zachowania się podczas akcji ewakuacyjnej.
Po zakończonej akcji strażacy przekazali uczniom cenne wskazówki o pracy strażaków i akcjach ratowniczych. Uczniowie mogli obejrzeć wóz strażacki wraz z całym wyposażeniem.
Dziękujemy strażakom OSP Berest na czele z Prezesem Gminnym OSP Panem Arturem Kobosem za przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacyjnych.