Godziny Wychowawcze ze Światem

Klasa 4 na zajęciach z wychowawcą realizuje program edukacyjny „Godziny Wychowawcze ze Światem” stworzony przez Polską Akcję Humanitarną (PAH).
Program jest zaproszeniem do zgłębiania wyzwań współczesnego świata, odpowiada na potrzebę kształtowania postaw (min. empatii, otwartości, odpowiedzialności, osobistego zaangażowania) oraz umiejętności (min. współpracy). 4 października odbyły się pierwsze zajęcia „Więcej nas łączy niż dzieli”, na których uczniowie mogli porównać życie swoje i swoich rówieśników żyjących na innych kontynentach oraz odkryć zadziwiająco dużo podobieństw, czasami niewidocznych na pierwszy rzut oka.

Ćwiczenia ewakuacji szkoły

W dniu 25.09.2019 r. odbyły się ćwiczenia ewakuacji Szkoły Podstawowej w Bereście. Akcją dowodzili strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bereście. Po wyjściu wszystkich ze szkoły strażacy dokonali ćwiczeń w postaci przeszukania poszczególnych pomieszczeń i weryfikacji opuszczenia budynku przez jego użytkowników. Bardzo dziękujemy strażakom za ich pracę i pomoc przy realizacji tego zadania.

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej w Bereście informuje, że MOSiR w Krynicy – Zdroju organizuje GIMNASTYKĘ KOREKCYJNĄ dla dzieci i młodzieży. Darmowe badania postawy ciała odbędą się w dniu 17.09.2019 r. w godzinach 16:00-18:00 w sali VIP w MOSiR w Krynicy-Zdroju.Więcej informacji na zamieszczonym plakacie.