Otrzymaliśmy dofinansowanie z „Poznaj Polskę”

Otrzymaliśmy dofinansowanie do wycieczek szkolnych w kwocie 30 000 zł na trzy wycieczki, które odbędą się: dwie w tym roku szkolnym, a trzecia we wrześniu.