Laboratorium Przyszłości – sprzęt zakupiony w całości

Laboratoria Przyszłości to rządowa inicjatywa finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i realizująca jeden z postulatów „Polskiego Ładu”. W jej ramach szkoły podstawowe w całej Polsce otrzymają środki na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji takich jak współpraca, kreatywność, zdolność rozwiązywania problemów, czy obycie z nowymi technologiami.
W ramach Programu szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.
W Szkole Podstawowej w Bereście zakupiono w ramach projektu „Laboratorium Przyszłości:
Laptop do drukarki 3D
Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami
Stacja lutownicza z gorącym powietrzem
Statyw z akcesoriami
Oświetlenie
Mikroport kierunkowy z akcesoriami
Gimbal
Aparat fotograficzny z funkcją nagrywania
Mikrofon nagłowny
Drukarka 3D z akcesoriami oraz filamenty.
Od 1 września 2022 r. cały sprzęt zostanie przekazany do wykorzystania przez uczniów, dzięki któremu uczniowie będą nabywać nowych kompetencji.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://www.gov.pl/web/laboratoria/laboratoria-przyszloscihttps://www.gov.pl/web/laboratoria/laboratoria-przyszlosci