Konkurs historyczny dla klas II i III „POLSKA MOJA OJCZYZNA I JEJ HISTORIA”

Szanowni Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i Uczniowie

Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej w Bereście zaprasza uczniów klas II i III  do udziału  w  międzyszkolnym konkursie wiedzy o naszej Ojczyźnie i  jej historii w czasach Piastów.

Cel konkursu:

  • wzbudzenie u uczniów patriotyzmu i poczucia tożsamości narodowej,
  • kształtowanie szacunku do własnego państwa, jego historii i  symboli narodowych,
  • rozbudzanie zainteresowań historią własnego kraju,
  • motywowanie uczniów do rozwijania oraz doskonalenia własnych wiadomości i umiejętności.

Regulamin i karta zgłoszeń znajduje się poniżej.