II edycja konkursu historycznego „Polska Moja Ojczyzna i jej Historia”

W środę 17 maja 2023 nasza szkoła po raz kolejny gościła uczestników konkursu „Polska Moja Ojczyzna i jej Historia”. W tym roku szkolnym zorganizowaliśmy II jego edycję pod hasłem Polska Jagiellonów.  Do finału przystąpiło 12 uczniów reprezentujących szkoły w Czyrnej, Bereście, Krynicy- Zdroju (SP nr. 1), Mochnaczce Niżnej, Mochnaczce Wyżnej, Piorunce i Tyliczu.

Wyniki Konkursu: 

I miejsce- Karolina Stasik   SP Mochnaczka Wyżna 

II miejsce – Maksymilian Gubała – SP nr 1 w Krynicy – Zdroju

III miejsce Błążej Grycz SP Mochnaczka Niżna

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom konkursu. 

Dziękujemy za pracę komisji Konkursowej pracami której kierowała  Pani Irena Weber – Grelecka Przewodnicząca Rady Miejskiej Krynicy-Zdroju, a członkami byli: Pani Beata Oleksy – Radna Miejska Krynicy -Zdroju i Pani Bożena Zysek – Sołtys wsi Berest.

Dziękujemy również sponsorom nagród, upominków i słodkości dla dzieci:

– Pani Beacie Oleksy 

– Pani Aleksandrze Radziak 

– Pani Urszuli Leśnik 

– Pani Wioli Wzorek – „Kuchnia Wioli”

– Radzie Sołeckiej Berest 

– Firmie Duo-Trawel 

– Delikatesom Hitpol w Bereście