I Konkurs Historyczny „Polska Moja Ojczyzna i jej historia”

W Szkole Podstawowej w Bereście  11 maja 2022 r.  odbył się  I Konkurs Historyczny „POLSKA MOJA OJCZYZNA I JEJ HISTORIA”. Udział w nim  wzięło jedenastu uczestników reprezentujących sześć szkół z gminy Krynica-Zdrój. Dzieci z  klas II i III  wykazały  się bardzo dużą wiedzą o naszej ojczyźnie, symbolach i świętach narodowych.

Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja, pracą której kierowała Pani Irena Weber – Grelecka Przewodnicząca Rady Miejskiej Krynicy-Zdroju, a członkami byli: Pani Danuta Świętek – Radna Miejska Krynicy -Zdroju i Pani Bożena Zysek – Sołtys wsi Berest.

Laureaci Konkursu:

– I  miejsce –  Gabriel Szczepanik – Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Wodeckiego w Piorunce

– II miejsce – Karolina Stasik – Szkoła Podstawowa w Mochnaczce Wyżnej

– III miejsce  – Laura Pękala – Szkoła Podstawowa w Bereście

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy ufundowali nagrody w konkursie  i poczęstunek dla dzieci.

Nasi sponsorzy:

– Pani Danuta Świętk

– Pani Irena Weber – Grelecka

– Pani Bożena Zysek

– Pani Urszula Leśniak

– Pani Beata Trzaska

– Pani Urszula Prusak – Sklep „Hitpol”w Bereście

– Piekarnia „Oleksy” – Krynica _ Zdrój

– Delikatesy Centrum  Florynka

– Urząd Gminy Krynica – Zdrój

Piękne dyplomy da uczestników konkursu wykonała uczennica klasy VII Arleta Radziak.