Co zrobisz ze stresem podczas udzielania pierwszej pomocy? – warsztaty z Panią Anetą Ginter, trenerem budowania odporności psychicznej

W dniu 08 i 15 listopada 2023r. odbyło się spotkanie z Panią Anetą Ginter, trenerem budowania odporności psychicznej. Spotkanie to rozpoczęło cykl działań w ramach VI edycji Szkolnego Dnia Zdrowia i Profilaktyki w naszej szkole.

Warsztaty miały na celu nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem przed i w trakcie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach wiekowych, klasy I-IV oraz V-VIII. Uczestnicy byli zainteresowani zajęciami oraz aktywnie brali w nich udział.