Akcja GANG FAJNIAKÓW

Klasy I-III przystąpiły do programu edukacyjnego i konkursu w ramach akcji GANG FAJNIAKOW. Uczniowie byli uczestnikami zajęć ” Moje miejsce na Ziemi”. Zapoznali się z bohaterami książki „Gang Fajniaków i Miasto marzeń”. Uczestniczyli w zajęciach mających na celu ochronę przyrody. Na zakończenie zajęć wykonali tematyczne lapbooki. Wszystkie działania miały na celu zdobycie wiadomości i umiejętności, które pomogą zrozumieć świat i uwrażliwić na jego piękno.