Akcja charytatywna „SERCE SERCU”

W dniach od 9 do 18 grudnia uczniowie Szkoły Podstawowej w Bereście brali udział w akcji charytatywnej ” Serce sercu” organizowanej przez Fundację Sądecką. Podczas akcji wolontariusze pod opieką pani Elżbiety Jasińskiej- Siemieniako i Sylwii Tokarczyk zbierali produkty żywnościowe w sklepie w Bereście, które następnie zostały dostarczone do fundacji. Następnie pracownicy Fundacji Sądeckiej pakowali produkty w paczki świąteczne i rozwozili je wśród osób potrzebujących.