60% sprzętu dostarczone w ramach projektu Laboratorium Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to rządowa inicjatywa finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i realizująca jeden z postulatów „Polskiego Ładu”. W jej ramach szkoły podstawowe w całej Polsce otrzymają środki na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji takich jak współpraca, kreatywność, zdolność rozwiązywania problemów, czy obycie z nowymi technologiami. Celem Programu Laboratoria Przyszłości jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

W Szkole Podstawowej w Bereście zakupiono w ramach projektu „Laboratorium Przyszłości:

Laptop do drukarki 3D

Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami

Stacja lutownicza z gorącym powietrzem

Statyw z akcesoriami

Oświetlenie

Mikroport kierunkowy z akcesoriami

Gimbal

Aparat fotograficzny z funkcją nagrywania

Mikrofon nagłowny

Czekamy jeszcze na drukarkę 3D z akcesoriami oraz filamenty.

Od 1 września 2022 r. cały sprzęt zostanie przekazany do wykorzystania przez uczniów, dzięki któremu uczniowie będą nabywać nowych kompetencji.