230 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Akademia została zorganizowana dla upamiętnienia 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Przybliża ona wydarzenia historyczne z 1791 roku oraz daje lekcje patriotyzmu dla kolegów i koleżanek. Zapraszamy do obejrzenia.

Link do akademii: Akademia z okazji 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Konstytucja 3 Maja – symbol wolności, patriotyzmu i dumy narodowej -  Witryna Historyczna

3 maja 1791 r. dla „ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny i jej granic” Sejm Czteroletni uchwalił w Warszawie historyczną Ustawę Rządową zwaną później Konstytucją 3 Maja. Była pierwszą w Europie, a drugą na świecie pisaną, nowoczesną konstytucją.