Uczymy się oszczędzać

13 grudnia – Spotkanie z przedstawicielem PKO Bank Polski na temat potrzeby i sposobów oszczędzania oraz zakładania specjalnego konta przeznaczonego dla dzieci.