Spotkanie z panią Iwoną Szczygieł nt. znaczenia lasów w naszym życiu

Dnia 25 kwietnia 2023 r. w naszej szkole uczniowie wzięli udział w prelekcji prowadzonej przez Panią Iwonę Szczygieł, pracownika Nadleśnictwa Nawojowa.
Prelekcja dotyczyła rodzajów drzew w naszych lasach i ich znaczenia dla człowieka.
Spotkanie zorganizowano w dwóch grupach wiekowych: klasy 1-4 i klasy 5-8.
Bardzo dziękujemy za ciekawą i pouczającą prelekcję.