Zajęcia w klasie 7

Zmiany klimatyczne bardzo nas niepokoją. Klasa 7 na zajęciach rozwijających kreatywność badała stan środowiska naturalnego najbliższej okolicy???