Zajęcia biblioteczne

Dnia 16 kwietnia uczniowie klas 3-4 wzięły udział w zajęciach bibliotecznych zorganizowanych przez Bibliotekę Publiczną, Filię w Bereście. Zajęcia oparte były o książkę „Lew w Paryżu” Beatrice Alemagna przedstawioną za pomocą teatru kamishibai. Uczniowie po wysłuchaniu opowieści, obejrzeniu ilustracji i rozmowie tematycznej, wykonywali swój plan zwiedzania na podstawie podróży lwa.