Z wizytą w Urzędzie Miejskim w Krynicy – Zdroju

W ramach  lekcji wiedzy o społeczeństwie w dniu 18.01.2023 r. uczniowie klasy VIII odwiedzili Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, gdzie mieli przyjemność  spotkać się i porozmawiać z Burmistrzem Krynicy-Zdroju – Panem Piotrem Rybą, Skarbnikiem Gminy – Panem Bartłomiejem Wroną, Dyrektorem WSO – Panią Małgorzatą Górką oraz Radną Gminy Panią Danutą Świętek.

Dzieci poznały zasady działania samorządu gminnego, zadania i kompetencje urzędników, zasady tworzenia i dysponowania budżetem, rozmawiali również o wpływie obywateli na życie gminy i decyzję władz.

Bardzo dziękujemy wszystkim za poświęcony czas i  życzliwe przyjęcie.

Pani Danucie Świętek dziękujemy także za pomoc w organizacji wizyty urzędzie.