Wizyta w Sądzie Rejonowym w Muszynie

W ramach VI już edycji Szkolnego Dnia Zdrowia i Profilaktyki w dniu 24 stycznia 2024 r. zostały zorganizowane wyjazdowe warsztaty dla uczniów klas VII, VIII w Sądzie Rejonowym w Muszynie. W czasie tej wizyty uczniowie zapoznali się z zasadami funkcjonowania odwiedzanej instytucji, uzyskując informacje na temat wydziałów tam funkcjonujących, ilości pracowników w osobie sędziów, kuratorów i pozostałego personelu. Następnie pani Anna Ferek – zawodowy kurator, przeprowadziła prelekcja na Sali sądowej, zapoznając uczniów z nowelizacją ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Pani kurator przedstawiła również zakres działań wydziału rodzinnego i nieletnich, a także przytaczała różne sytuacje z sali sądowej dotyczące konkretnych przypadków łamania prawa przez nieletnich, przestrzegając przed konsekwencjami z jakimi należy się liczyć w przypadku niestosowania się do obowiązujących przepisów prawa. Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań, a także podejmowali dyskusję dotyczącą naruszania prawa cywilnego i karnego. Duży nacisk pani kurator kładła na korzystanie z forów internetowych, z korzystania których, wynikają często, zdawałoby się błahe przewinienia, a których konsekwencją jest sprawa sądowa lub nadzór kuratorski nieletnich. Na zakończenie uczestnicy spotkania wzięli udział w improwizacji rozprawy sadowej. Uczniowie mieli możliwość odczucia powagi sprawy, zasiadając na ławie oskarżonych czy odpowiadania przy pulpicie dla świadków. Pani kurator użyczyła również togi sędziowskiej i łańcucha z wizerunkiem orła uczniom, którzy chcieli zasiąść przy stole sędziowskim i wcielić się w roli sędziego. Młodzież naszej szkoły bardzo chętnie wzięła udział w improwizowanej rozprawie sadowej oraz wykazała się dużym zainteresowaniem tematyką warsztatów. Spotkanie zostało udokumentowane zdjęciami, które załączamy do sprawozdania.

Z wyrazami wdzięczności osoby odpowiedzialne za realizację projekt: Elżbieta Jasińska- Siemieniako, Barbara Borzęcka i Rafał Nowak.