Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy

W ramach cyklicznie organizowanego Szkolnego Dnia Zdrowia i Profilaktyki w naszej szkole przeprowadzono warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Klasy I-IV zostały przeszkolone w dniu 20 marca przez druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bereście, natomiast ich starsi koledzy z klas V-VIII szkolili się 25 marca pod bacznym okiem dr n. o zdrowiu Urszuli Cisoń- Apanasewicz, prodziekana wydziału lekarskiego  Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu oraz studentów tego wydziału.

Warsztaty miały na celu wyposażenie uczniów w niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz kształtowanie od najmłodszych lat poczucia obowiązku niesienia pomocy poszkodowanym w różnych sytuacjach życiowych. Uczestnicy warsztatów wykazali się dużym zaangażowaniem i dyscypliną podczas ćwiczeń praktycznych.

 Za współpracę i bezinteresowną pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia serdecznie dziękujemy druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Bereście oraz Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.