V Przegląd Grup Kolędniczych i Przedstawień Bożonarodzeniowych

27 grudnia 2019 r. odbył się V Przegląd Grup Kolędniczych i Przedstawień Bożonarodzeniowych w Bereście. Wzięły w nim udział przedszkolaki z Gminnego Przedszkola Bereściańskie Smyki w Bereście z Jasełkami przygotowanymi pod okiem p.E.Adamczyk, p.M.Urbanek, p.A.Król. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bereście należący do Ekstremalnej Grupy Teatralnej oraz do Grupy Wokalnej Artura Kobosa przedstawili sztukę pt. „Bereściańskie Betlejem”. Scenariusz i reżyseria – Mariusz Kłapacz.