V Edycja Akcji „Sprzątamy dla Polski”

W dniu 21 kwietnia 2023 Szkoła Podstawowa w Bereście włączyła się aktywnie w akcję „Sprzątamy dla Polski”. Ideą przewodnią była edukacja jak postępować z odpadami i promowanie idei czystego środowiska. Sprzątanie poprzedziły informacje dotyczące ekologii i recyklingu. Młodzież zebrała śmieci z okolicy szkoły i pobliskiej ulicy oraz terenu rekreacyjnego.
W akcji uczestniczyło 50 uczniów, którzy zebrali 10 worków śmieci. W efekcie działań proekologicznych sprzątnięto lokalne tereny ze śmieci oraz wzmocniono świadomość na temat korzyści z mieszkania wśród zdrowej i czystej przyrody.