Pracownicy Centrum

mgr Aleksandra Radziak – Dyrektor SCESzfizyka, doradztwo zawodowe

mgr Elżbieta Adamczyk – wychowanie przedszkolne

mgr Barbara Borzęcka – geografia, przyroda

mgr Maciej Głąb – informatyka, chemia, biologia

mgr Ewa Gruca – język angielski

mgr Elżbieta Jasińska-Siemieniako – pedagog, pedagog specjalny, wdżwr, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne

mgr Renata Kasprzyk – wychowanie przedszkolne

mgr Iwona Kieblesz – matematyka

mgr Marta Kiklica – historia, wiedza o społeczeństwie

mgr Mariusz Kłapacz – język polski

mgr Anna Król – wychowanie przedszkolne

mgr Piotr Mikulski – religia

mgr Izabela Nowak – język niemiecki

mgr Rafał Nowak – wychowanie fizyczne, technika

mgr Urszula Sekuła – edukacja wczesnoszkolna

mgr Małgorzata Stelmach – edukacja wczesnoszkolna

mgr Krystyna Szkwarła – edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Sylwia Tokarczyk – edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka

mgr Monika Urbanek – wychowanie przedszkolne, rytmika

p. Danuta Biel – Sekretarz SCESz

p. Teresa Chlipała – woźna

p. Beata Czernecka – woźna

p. Ewa Jarecka – kucharka

p. Celina Jurek – woźna

p. Marian Kachniarz – konserwator

p. Celina Nowak – intendentka

p. Teresa Pękala – woźna

p. Lucyna Trojanowicz – woźna