Pierwsza rocznica nadania nazwy Gminnemu Przedszkolu Bereściańskie Smyki w Bereście

Zapraszam do obejrzenia wspomnień z Przedszkola w Bereście z okazji pierwszej rocznicy nadania nazwy Bereściańskie Smyki.