OPIS PROGRAMU

„Godziny Wychowawcze ze Światem” to program edukacyjny Polskiej Akcji Humanitarnej.  To cykl co najmniej 8 zajęć, które są pretekstem do dyskusji o bieżących wydarzeniach na świecie oraz wartościach takich jak solidarność, godność ludzka czy sprawiedliwość, bez względu na pochodzenie. Celem zajęć jest nie tylko informowanie o tym, jaki nasz świat jest obecnie, ale także kształtowanie postaw, które pomogą nam uczynić go bardziej sprawiedliwym w przyszłości. Dzięki nim uczniowie i uczennice kształtują postawy otwartości i odpowiedzialności za to, co dzieje się na świecie. 

Praca opiera się na Bazgrolnikach – zeszytach ćwiczeń. Poruszane są tematy takie jak: odpowiedzialna konsumpcja, kryzys klimatyczny, migracje i uchodźstwo, reagowanie na kryzysy humanitarne (m.in. wojny), przykłady globalnych powiązań, Cele Zrównoważonego Rozwoju oraz różne perspektywy patrzenia na świat.

W roku szkolnym 2022/2023 „Godziny Wychowawcze ze Światem” realizują w naszej szkole uczniowie klas 1- 3 w terminie: wrzesień 2022 r – czerwiec 2023 r.