Odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty

Informuję, że w dniu 31 lipca 2020 r. w godzinach 9:00 – 12:00 absolwenci będą mogli odebrać swoje zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Proszę o stawienie się w ustalonym czasie, ponieważ w późniejszym terminie szkoła będzie zamknięta do 17 sierpnia. Zaświadczenie może również odebrać rodzic.