Konkurs dla klas I – III szkół podstawowych „POLSKA MOJA OJCZYZNA I JEJ HISTORIA”

Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej w Bereście serdecznie zaprasza uczniów klas 2 i 3 szkół podstawowych na udział w konkursie „POLSKA MOJA OJCZYZNA I JEJ HISTORIA, którego główną nagrodą jest wycieczka. Regulamin poniżej.