Godziny Wychowawcze ze Światem

Klasa 4 na zajęciach z wychowawcą realizuje program edukacyjny „Godziny Wychowawcze ze Światem” stworzony przez Polską Akcję Humanitarną (PAH).
Program jest zaproszeniem do zgłębiania wyzwań współczesnego świata, odpowiada na potrzebę kształtowania postaw (min. empatii, otwartości, odpowiedzialności, osobistego zaangażowania) oraz umiejętności (min. współpracy). 4 października odbyły się pierwsze zajęcia „Więcej nas łączy niż dzieli”, na których uczniowie mogli porównać życie swoje i swoich rówieśników żyjących na innych kontynentach oraz odkryć zadziwiająco dużo podobieństw, czasami niewidocznych na pierwszy rzut oka.